Den otevřených dveří s hudební pohádkou

 

V sobotu 27. dubna 2019 jsme otevřeli prostory naší školy a dali tak možnost případným zájemcům
o výuku nahlédnout, jak to u nás vypadá. Děti si mohly vyzkoušet hru na různé hudební nástroje či zazpívat na mikrofon. A našli se malí odvážní zpěváčci!

Připravili jsme také hudební pohádku O Flautíkovi, do které se děti ochotně zapojily.