Školní kolo soutěže ZUŠ – 5. 2. 2022

Naši žáci se zapojili do soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT, a to ve hře na dechové dřevěné nástroje
a v sólovém zpěvu. Na školní kolo se pilně připravovali pod vedením Blanky Daškové, Ondřeje Valacha a Jakuba Daška. Podali hezké výkony, a tak někteří budou pokračovat do okresního kola, které se uskuteční 22. a 24. 2. v ZUŠ Český Krumlov.