Vystoupení žáků v ZŠ Kaplická 8. 12. 2021

Ve středu 8. 12. 2021 se uskutečnilo vystoupení žáků ZŠ Kaplická v Českém Krumlově, kteří jsou žáky naší SZUŠ. Ukázali, co se naučili, a sklidili velký potlesk a ocenění. Vzhledem ke zdravotním omezením, která mají, o to víc prožívají každý svůj úspěch.

Poté následovala hudební pohádka o Flautíkovi, do níž byly zapojené nové žákyně, které hrou na hubici flétny znázornily krásně zvuky lesa.

Po pohádce se děti rozdělily do skupin a měly možnost si vyzkoušet hru na různé hudební nástroje – kytara, klávesy, housle, violoncello, zobcové flétny. I když se někteří z počátku ostýchali, postupně se osmělili a k nástrojům se vraceli i opakovaně.

Na závěr vystoupení si všichni společně zazpívali koledy.