Soutěžní přehlídka populárního zpěvu žáků ZUŠ, 5. 11. 2022, Jindřichův Hradec

 

1. ročník soutěžní přehlídky byl hojně obsazen žáky ZUŠek Jihočeského kraje a Prahy. Konala se v kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci a pořádající hradecká ZUŠka vytvořila pohodovou a přátelskou atmosféru během celého dne. Účastníci přehlídky zpívali 2 písně, z toho aspoň jednu v češtině. Mohli využít akustický doprovod, nebo mít podklad a zpívali samozřejmě na mikrofon.

Účastníci přehlídky byli rozděleni ve výsledku do 3 pásem – zlatého, stříbrného a bronzového a všichni obdrželi krásné diplomy a ceny.

Za naši školu soutěžili v 1. kategorii Silvie Friessová a Teresa Staňková (získaly zlaté pásmo) a v 2. kategorii získal Radek Temiak pásmo stříbrné. Gratulujeme.