Vánoční vystoupení v ZŠ Kaplická – 20. 12. 2022

Již tradičně se konalo vánoční vystoupení v tělocvičně základní školy Kaplická v Českém Krumlově, kde naši učitelé pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Hrají na zobcové flétny, ale zapojení se do nových činností, jako je hra na citerku, klávesy nebo se stát na chvíli sněhulákem, žáky baví. Taneční vystoupení, které děti nacvičily v rámci školní družiny, bylo živým a zábavným zakončením.