Okresní kolo soutěže ZUŠ 16. 2. 2023

V úterý 16. 2. 2023 proběhlo okresní kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT, a to komorní hra s převahou dřevěných nástrojů. Naši školu zastupovalo několik uskupení:
Soubory zobcových fléten – 1. kategorie: Marie Ferenczi, Eliška Laštovková – získaly 1. cenu s postupem do krajského kola
V 2. kategorii trio M. Ferenczi, E. Laštovková a Adéla Lašovková získaly 1. místo s postupem do KK. Taktéž duo Emma Bršťáková a Tereza Mihalyová postupují s 1. cenou do krajského kola.
V kategorii souborů zobcových fléten s jiným nástrojem soutěžili Jan Čermák, Tadeáš Leština a Filip Šťastný – zíkali 2. cenu.
Žáci jsou ze třídy Blanky Daškové a Markéty Leštinové. Všem gratulujeme!