Flautování 19 – 20. 5. 2023

Soutěžní přehlídka Flautování, kterou pořádá každoročně ZUŠ Jindřichův Hradec byla letos zaměřena na hru komorních souborů. Naše dvě uskupení ze třídy Blanky Daškové a Markéty Leštinové obdržela stříbrná pásma. Soutěž se konala 19. a 20. 5. 2023. Gratulujeme.

Egypt Hydrogen Generator

Aus Hydyrogen Generator