Koncert v Dolním Dvořišti 30. 5. 2023

V kostele sv. Jiljí v Dolním Dvořišti 30. 5. vystoupili žáci SZUŠ Natanael a pěvecký sbor NaMoment.
Koncert se konal v rámci celorepublikové akce ZUŠ Open.