Soutěže ZUŠ

Letošní soutěže ZUŠ se týkaly klavírní hry a smyčcových nástrojů. Naši žáci (Nela Vášová, Štěpánka Vávrová, Amélie Ziková a Kristián Odvárka) se zúčastnili poprvé okresního kola ve hře na klavír 22. 2. 2024, kterou organizovala ZUŠ Český Krumlov. Sbírali zde cenné zkušenosti (umístili se na 2. a 3. místě a 1 žák získal čestné uznání).

V okresním kole hry na smyčcové nástroje, která se konala v prostách naší školy (také poprvé) 7. 3. 2024, se jak houslisté, tak violoncellisté umístili všichni na 1. místě.

Gratulujeme Elišce TeWhiu, Davidu Milerovi, Janu Čermákovi, Tadeáši Leštinovi, Emě Dvořákové a prvním dvěma přejeme v krajském kole zdar.

Poděkování patří také všem vyučujícím: Markétě Leštinové, Romanu Daškovi, Johaně Schwarzové a Leovi Schwarzovi.