Výlet do Prahy – Po stopách B. Smetany a A. Dvořáka – 4. 5. 2024

Letošní kulatiny našich velikánů jsme využili k cestě do hlavního města, kde se nachází mnohé ke zkoumání a přiblížení se těmto skladatelům. Již po cestě vlakem vznikly 2 týmy – Křížky a Béčka a začalo hudebně teoretické klání, které vyvrcholilo na Vyšehradě pod rozkvetlým kaštanem rozdáním zasloužených odměn.

Mezitím jsme navštívili muzeum Bedřicha Smetany, kde lze najít rodokmen, prohlédnout si klavír, na který mistr hrál, nebo jeho brýle. Děti si mohly zadirigovat vybranou Smatanovu skladbu, což se některým velmi zalíbilo. Před Stavovským divadlem jsme se dozvěděli o jeho zajímavostech a připomněli si Mozartovu osobnost a působení v Praze. 

Vrcholem výletu byla komentovaná prohlídka Státní opery, kde jsme mohli nahlédnout do tzv. díry (orchestřiště), usednout v prezidentské loži, projít všechna zákoutí. Téměř všechny záludné otázky milá průvodkyně dětem zodpověděla. Jen jsme se nedozvěděli, kolik je žárovek na tom krásném lustru. Víme ale, že jsou LED a už 4 roky žádná nepraskla.

Sice jsme už z časových důvodů nestihli návštěvu muzea Antonína Dvořáka, ale i tak se výlet vydařil a včetně cesty vlakem jsme si ho všichni hezky užili. Těšíme se na nějaký další výjezd.