Koncert rodin – 19. 5. 2024, Římov

V neděli 19. 5. se konal oblíbený koncert rodin a protože nám přálo počasí, byli jsme venku pod pergolou. Motto letošního ročníku Týdne pro rodinu znělo „Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny“ a my jsme rádi, že se do muzicírování zapojují všechny generace. V některých rodinách je zvykem se scházet a společně zpívat a hrát, jinde …

Číst více

Novohradská flétna – 10. 5. 2024

Zdravíme z Nových Hradů a děkujeme vyučujícím Lence Menšíkové, Markétě Leštinové a Blance Daškové za přípravu na soutěž a panu učiteli Leu Schwarzovi za klavírní doprovod. Získali jsme 1., 2., 3. místa a čestná uznání (Linda Jandová, Emma Bršťáková, Marie Ferenczi, Eliška Laštovková, Tomáš Mihaly, Filip Šťastný, Laura Štumpfová, Adéla Laštovková). …

Číst více

Výlet do Prahy – Po stopách B. Smetany a A. Dvořáka – 4. 5. 2024

Letošní kulatiny našich velikánů jsme využili k cestě do hlavního města, kde se nachází mnohé ke zkoumání a přiblížení se těmto skladatelům. Již po cestě vlakem vznikly 2 týmy – Křížky a Béčka a začalo hudebně teoretické klání, které vyvrcholilo na Vyšehradě pod rozkvetlým kaštanem rozdáním zasloužených odměn. Mezitím jsme navštívili muzeum Bedřicha Smetany, kde …

Číst více

Jarní koncert v ZŠ Kaplická

Ve středu 27. 3. se konal koncert našich žáků v ZŠ Kaplická, kde ten den probíhal celodenní kulturní program. Žáci se učí hrát na zobcové flétny pod vedením pana učitele Ondřeje Valacha a hudební nauku vyučuje paní učitelka Pavla Schwarzová. Vystoupení před spolužáky a potlesk je velkým povzbuzením a motivací. Hra na hudební nástroj žákům …

Číst více