Co je před námi

 

1. pololetí věnujeme výročí 350 let

od úmrtí Jana Amose Komenského

a hudbě baroka.