100 let výročí založení ČSR

V neděli 28. října 2018 jsme si připomněli významné 100. výročí založení Československé republiky.

Učitelé naší SZUŠ společně se základní školou v Horním Dvořišti připravili program, který se konal v prostorách ZŠ. Po krátkém historickém úvodu paní ředitelky Leony Vejsové zaznělo z úst žáků veršované pásmo o 1. prezidentu T. G. Masarykovi, jehož autorkou byla paní ředitelka, poté zahrály děti SZUŠ Natanael a společně s žáky ZŠ také zazpívaly Masarykovu oblíbenou píseň Ach, synku, synku.

Po proslovu ředitelky SZUŠ Natanael Michaely Kadlecové o duchovních kořenech
a hodnotách naší země se všichni účastníci přesunuli před školu, kde byla symbolicky zasazena lípa. (Její umístění se totiž nepatrně změní, ale zůstane stát u základní školy a místní žáci se stanou jejími patrony).

Společný zpěv české i slovenské hymny uzavřel oficiální část, po které následovalo občerstvení s teplým čajem i punčem, který přišel v podzimním nečase vhod.

 

Od 17 hodin se konal v kostele koncert duchovních písní v podání Míši Kadlecové a Pavla Podhradského.