Koncert duchovní hudby – 29. 9. 2021

Na konci září jsme si při společném koncertu se ZŠ Horní Dvořiště připomněli svátek svatého Václava a také svatého Michaela v hornodvořišťském kostele, který nese právě jméno světce Michaela.

Kostel se zaplnil zvukem varhan a ve spojení se zpěvem a dalšími hudebními nástroji všichni účinkující vytvořili krásnou povznášející atmosféru, jež dotvořila paní ředitelka Vejsová zajímavým tématickým vyprávěním.

Také posluchači byli vtaženi do zpěvu a kostel se rozezněl chorálem Svatý Václave.