Flautování 8. – 9. 4. 2022 Jindřichův Hradec

Do ZUŠ v Jindřichově Hradci se na soutěž ve hře na zobcovou flétnu vydalo několik našich žáků. Kromě vlastní soutěže mají vždy účastníci možnost navštívit hudební hry a tvoření, které probíhají
v prostorech ZUŠ a jsou pěkným zpestřením programu.

Naši žáci ze třídy Blanky Daškové a Markéty Leštinové se umístili ve zlatém pásmu: Marie Ferenczi, Filip Šťastný, ve stříbrném pásmu: trio Filip Šťastný, Jan Čermák, Tadeáš Leština; v bronzovém pásmu se umístil Jan Čermák.

Gratulujeme!