Blanka Vávrová

MgA. Jan Zvěřina


Na violoncello hraje od dětství, studoval na pražské HAMU a UDK v Berlíně a hrál
v řadě komorních uskupení i orchestrů.
Je laureátem řady prestižních soutěží a jako sólista i jako komorní hráč koncertuje na pódiích Itálie, Francie, Německa, Švédska, Číny, Koreji, Japonska, Kolumbie aj.
Nyní se, kromě své rodiny, věnuje především Prague Cello Quartetu, kde má na starosti produkci.