Krajské kolo soutěže ZUŠ

Naši žáci postoupili do krajského kola soutěže ZUŠ, které vyhlašuje MŠMT.
Ve středu 23. 3. se konala soutěž v sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích. Zde naše žákyně Nela Vášová získala 2. cenu. Na soutěž ji připravil Jakub Dašek.

V úterý 29. 3. probíhala soutěž v ZUŠ Dačice, kde naši školu reprezentovali 4 žáci na dřevěné dechové nástroje – zobcová flétna.

Vincent Kučera jako nejmladší účastník soutěže získal 2. cenu, o kategorii výš Marie Ferenczi získala 1. cenu.
V další kategorii obdržela Emma Bršťáková 2. cenu a Eliška Laštovková cenu 1. Žáci jsou ze třídy Blanky Daškové a Ondřeje Valacha.
Soutěžní klání probíhala v příjemné atmosféře a krásných prostorech hudebních škol.
Děkujeme vyučujícím za přípravu žáků, krásnou reprezentaci školy a gratulujeme!