Mistrovské hudební kurzy 2020

 

V týdnu od 10. do 14. srpna 2020 se uskutečnily 2. Mistrovské hudební kurzy, které pořádala naše SZUŠ Natanael.

Letos jsme uvítali lektory MgA. Víta Chudého na housle z Pardubické konzervatoře a MgA. Jana Zvěřinu z Prague Cello Quartet. Roman Dašek se postaral o vedení smyčcového souboru.

16 účastníků si kurzy opravdu užilo – v intenzivní každodenní práci, avšak v pohodové kamarádské atmosféře, která se pak také přenesla do nálady všech 3 koncertů (v Horním Dvořišti, Římově a Českém Krumlově). Na kurzech doprovázela na klavír paní Eva Mezerová.

A jak vnímali kurzy někteří z účastníků? Agátka (violoncello) se na kurzy přihlásila, protože to vnímala jako velkou příležitost zahrát si s někým významným a určitě by se na kurzy přihlásila znovu.

Josefína (housle) také využila možnosti zahrát si s profesionály, prohloubila své dovednosti a má novou chuť do cvičení. Ráda by v budoucnu hrála třeba v nějaké kapele.

Velké poděkování patří Blance Daškové, Romanu Daškovi a Jakubovi Daškovi za veškerou přípravu a perfektní organizaci kurzů.

Děkujeme také za morální záštitu Mgr. Zdeňku Dvořákovi, členu Rady Jihočeského kraje, za finanční dar městu Český Krumlov a obci Horní Dvořiště.