Mistrovské hudební kurzy a společné muzicírování

KDY?      2. – 7. 8. 2021

KDE?       Studijní centrum Český Krumlov, Zámek čp. 232,
                  SZUŠ Natanael, U Poráků 512, Český Krumlov

Kurzy jsou určeny pro žáky ZUŠ, konzervatoří, amatérské i profesionální hudebníky všech věkových kategorií a pro děti s SVP.

· Cena kurzů s individuální výukou:     2500,- Kč

Kurzovné zahrnuje: 5 x 45 min. individuální výuka, korepetice, možnost souborové hry zdarma a vystoupení na koncertě v rámci kurzů (Sloupový sál ve Studijním centru na 1. zámeckém nádvoří).

· Nabídka pro nejmladší hudebníky: individuální výuka 30 minut denně, cena 1900 Kč

· Smyčcový soubor:      500 Kč (pro žáky SZUŠ Natanael zdarma)

Kurzovné zahrnuje:     5 x 45 min. souborová hra a vystoupení na koncertě v rámci kurzů (Sloupový sál ve Studijním centru na 1. zámeckém nádvoří).

· Cena programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 1000 Kč (pro žáky SZUŠ Natanael za 500 Kč). Program bude připraven na míru přihlášených žáků. Program s nácvikem divadelního představení bude cca 8:00 – 14:00 se zajištěným obědem. Počet účastníků na těchto kurzech je 10.

· Pasivní účastníci:    možnost sledování výuky u všech lektorů – 200 Kč/den, 1000 Kč/celé kurzy.

Po přijetí přihlášky Vám zašleme údaje k zaplacení účastnického poplatku. Splatnost 30. 6. 2020

Bližší informace Vám sdělí Blanka Dašková na tel. č. 775 331 210.

Lektoři:

Podívejte se také na předchozí ročníky:

Zákonný zástupce nezletilého účastníka plně zodpovídá za jeho bezpečnost 
a ochranu zdraví během konání Mistrovských hudebních kurzů.

Zletilý účastník plně zodpovídá za svoji bezpečnost a ochranu zdraví během
konání Mistrovských hudebních kurzů.

Přihlásit se můžete zde: • Přihláška

Přihlášky je možné zaslat do 15. 6. 2021, nebo do naplnění kapacity kurzů.