Naši absolventi

I. stupeň vzdělávání na ZUŠ končí 7. ročníkem. Žáci mají absolventské vystoupení či závěrečnou zkoušku. Dále mohou pokračovat v II. stupni.

II. stupeň vzdělávání trvá 4 roky. Je zakončen absolventským vystoupením či závěrečnou zkouškou.