O nás

 

Soukromá základní umělecká škola Natanael byla zapsána rozhodnutím MŠMT do rejstříku škol a do rejstříku školských právnických osob ke dni 1. 9. 2018.

Kapacita školy je 150 žáků v hudebním oboru.

Motto naší školy zní: Hudba je dar. Máme jej k vyjádření svých emocí, představ, tužeb a můžeme jím také potěšit či obohatit druhé.

Součástí výuky je nejen odborná stránka věci, ale rádi bychom budovali s žáky i rodiči vztah, v němž se budou odrážet tyto charakterové vlastnosti: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Budeme mít úctu ke každému hudebnímu výkonu, aby naši žáci mohli pozitivně vnímat své hudební vyjadřování a umělecké hodnoty.

Naší snahou je, aby se žáci a absolventi uplatnili jako amatérští muzikanti a stali se tak součástí kulturního dění a svůj kladný vztah k umění předávali dalším generacím.

Naše škola je zaměřena na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím hry na hudební nástroj jim chceme pomoci rozvíjet schopnost soustavné práce, soustředění a překonávání překážek, naučit je vyjadřovat své emoce hrou na hudební nástroj.

Věnujeme také odbornou péči i mimořádně nadaným žákům. V naší škole mají možnost se připravit ke studiu na středních, vyšších odborných i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a na konzervatořích.