Okresní kolo soutěže ZUŠ – 22. a 24. 2. 2022

 

Soutěže ZUŠ vyhlašované každoročně MŠMT se letost věnují mj. dřevěným dechovým nástrojům a zpěvu, kde naše škola měla své zástupce. V okresním kole, které se konalo v ZUŠ Český Krumlov, se naši žáci umístili takto:

Hra na saxofon, III. kategorie – Maxmilián Putschögl – 2. místo

                              V. kategorie – Linda Sochacká – 2. místo

Hra na zobcovou flétnu, 0. kategorie – Vincent Kučera – 1. místo

                                            I. kategorie – Marie Ferenczi – 1. místo

                                           II. kategorie – Bršťáková Emma, Laštovková Eliška – 1. místo, Petrášková Alžběta – 2. místo

                                          V. kategorie – Lendacká Adriana, Mihalyová Tereza – 2. místo

Sólový zpěv, I. kategorie – Nela Vášová – 1. místo

Do krajského kola tedy postupují V. Kučera, M. Ferenczi, E. Bršťáková, E. Laštovková, N. Vášová.

Za přípravu a krásnou reprezentaci školy děkujeme učitelům Blance Daškové, Ondřeji Valachovi, Jakubu Daškovi. Hudební doprovod zajistili Klára Ferenczi, Leo Schwarz a Michaela Kadlecová.