Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti

Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti – financování úplaty za vzdělávání z programu Jihočeského kraje
 
Vážení rodiče,
pro výuku v ZUŠ lze využít finanční podpory Jihočeského kraje. Program je určen pro děti žijící v rodinách, kde alespoň jeden rodič pobírá některou z následujících dávek:

  • Přídavek na dítě
  • Příspěvek na bydlení
  • Příspěvek na péči na nezletilé dítě
  • Odměnu pěstouna
  • Příspěvek při pěstounské péči
  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Zároveň ke dni registrace dítěte v portálu nesmí být rodič/zákon. zástupce/pěstoun veden déle než 6 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání.
 
Informace a registraci dítěte naleznete na https://krouzkyprojihocechy.cz/pro-rodice/zakladni-informace