Pro zájemce o vzdělávání/ukončení vzdělávání

 

Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu, přečtěte si prosím nejprve následující informace o vzdělávání v naší škole:

Vzdělávání v naší škole se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou (č. 71 /2005 Sb.) o základním uměleckém vzdělávání.

SZUŠ Natanael nabízí výuku v hudebním oboru. Do přípravného studia jsou přijímáni žáci ve věku 5 – 6 let. Výuka probíhá 1x v týdnu 45 minut individuálně nebo ve skupince max. 4 žáků.

Do základního studia I. stupně jsou přijímáni žáci od 7 let (studium má 7 ročníků). Do základního studia II. stupně jsou přijímáni žáci od 14 let (studium má 4 roky). Základní studium II. stupně může mít své přípravné studium, pokud zájemce nemá žádné předchozí zkušenosti s hudebním vzděláním.

Součástí vzdělávání je také hudební nauka (1x v týdnu 45 minut, cena školného se nenavyšuje). Tato je povinnou součástí vzdělávání. Předmět je vyučován hravou, interaktivní formou a je důležitou podpůrnou a dále rozvíjející součástí hudebního formování žáků.

Žáci mají také kolektivní interpretaci (1x v týdnu 45 minut, školné se nenavyšuje), kde se v různých hudebních uskupeních učí souhře či sborovému zpěvu a společnému hudebnímu tvoření a prožitku. Hudební nauka a kolekt. interpretace bude pro nové žáky upravena. Informace získáte na tel. 775 331 210.

Než budete odesílat dotazník pro zájemce, zvažte také, zda je dítě připravené a ochotné pravidelně cvičit. Vy sami nemusíte být hudebními znalci, ale je důležitá Vaše podpora a vedení k cvičení. Domácí příprava je nutná, aby si dítě osvojilo to, co na hodině s vyučujícím probere. 

Pokud máte zájem, vyplňte a pošlete nám nejprve dotazník pro zájemce o vzdělávání v SZUŠ Natanael. Budeme Vás kontaktovat do 3 dnů.

 

Pokud Vaše dítě v naší škole už úspěšně absolvovalo talentové přijímací zkoušky, vyplňte závazně přihlášku do SZUŠ Natanael.

Pokud chcete odhlásit své dítě z naší školy, je to možné pouze na konci 1. či 2. pololetí. Vyplňte a pošlete nám odhlášku.