Přijetí na umělecké školy

 

Blahopřejeme naší absolventce Simoně Bíchové ze třídy Mgr. Michaely Kadlecové, která v lednu 2021 úspěšně složila přijímací zkoušky na konzervatoř České Budějovice a byla přijata ke studiu sólového zpěvu.