Renesanční Vánoce – Český Krumlov

Sobota 14. 12. 2019 patřila letos poslednímu z koncertů věnovaných gotice a renesanci. V sloupovém sále Studijního centra na zámku v Českém Krumlově se krásně vyjímaly dobové kostýmy a neméně hezky zněly skladby v různém nástrojovém provedení.

Děkujeme tímto panu Vokatému za možnost v těchto prostorách uspořádat náš koncert a panu Valachovi st. za fotografie.