Šablony I


Naše škola se zapojila do projektu „SZUŠ Natanael – Šablony I“, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0003591.
Vzdělávání pedagogů, inovativní vzdělávání a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání přispějí k profesnímu rozvoji, seznámení s novými trendy ve výuce, budování vztahů i osvěty v komunitě rodičů, žáků i pedagogů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.