Úplata za vzdělání

Ve školním roce 2019 /2020 bude činit úplata za vzdělání (školné) na 1 pololetí:

1 žák na hodině:            1 900 Kč (380 Kč/měs.) v Českém Krumlově

                                         1 800 Kč (360 Kč/měs.) v Římově a Českém Heršláku

2 – 3 žáci na hodině:     1 600 Kč (320 Kč/měs.)                      

Školné uhraďte do 15. září 2019 na účet školy. Děkujeme.

Číslo bank. účtu:        2601 500 210 / 2010 (uvádějte variabilní symbol žáka)

Ze závažných důvodů je možné po domluvě s ředitelkou školy nastavit splátkový kalendář.

Žáka lze odhlásit pouze na konci 1. pololetí nebo na konci školního roku.