Úplata za vzdělání

Ve školním roce 2020 /2021 bude činit úplata za vzdělání (školné) na 1 pololetí:

1 žák na hodině:            1 900 Kč v Českém Krumlově

                                         1 800 Kč v Římově,  Českém Heršláku, Větřní, Dolním Dvořišti

2 – 3 žáci na hodině:     1 600 Kč                       

Školné uhraďte do 15. září 2020 (na 2. pololetí do 15. února 2021) na účet školy na základě zaslaných údajů na váš email. Děkujeme.

Ze závažných důvodů je možné po domluvě s ředitelkou školy nastavit splátkový kalendář.

Na základě vnitřní směrnice č.7 /2020 se promíjí placení školného žákům ZŠ Kaplická a dále žákům, kteří studují 3. obor (nevztahuje se na půjčovné).

Žáka lze odhlásit pouze na konci 1. pololetí nebo na konci školního roku.