Úplata za vzdělání

 

Ve školním roce 2022 /2023 bude činit úplata za vzdělání (školné) na 1 pololetí:

1 žák na hodině:            1 900 Kč za pololetí

2 – 3 žáci na hodině:      1 600 Kč za pololetí                  

Školné uhraďte do 15. září 2022 (na 2. pololetí do 15. února 2023) na účet školy na základě zaslaných údajů na váš email. Děkujeme.

Ze závažných důvodů je možné po domluvě s ředitelkou školy nastavit splátkový kalendář.

Žáka lze odhlásit pouze na konci 1. pololetí nebo na konci školního roku.