Úplata za vzdělání/Půjčovné

 

Ve školním roce 2023 /2024 bude činit úplata za vzdělání (školné) na 1 pololetí:

1 žák na hodině:            2 000 Kč za pololetí

2 – 3 žáci na hodině:      1 700 Kč za pololetí                  

Školné uhraďte do 15. září 2023 (na 2. pololetí do 15. února 2024) na účet školy na základě zaslaných údajů na váš email. Děkujeme.

Žáka lze odhlásit pouze na konci 1. pololetí nebo na konci školního roku.


Půjčování hudebních nástrojů, které jsou majetkem SZUŠ Natanael, budou žákům poskytovány na základě smlouvy o pronájmu (vyhotovené ve 2 stejnopisech).

Půjčovné je stanoveno takto:

Pořizovací cena do 15 000 Kč                   Půjčovné       500 Kč / pololetí

Pořizovací cena 15 – 30 000 Kč                Půjčovné       720 Kč / pololetí

Pořizovací cena nad 30 000 Kč                 Půjčovné       1 000 Kč / pololetí

Půjčovné je splatné k 15. 10. a 15. 3. v daném školném roce na účet školy na základě zaslaných údajů k platbě.