Výlet do klasicismu

Studijní centrum Český Krumlov – Sloupový sál od 18:30

Zveme vás na výlet do 18. století, kde zněla hudba velikánů Mozarta, Beethovena a dalších zvučných jmen. Koncert je součástí kampaně ZUŠ Open, kdy se ve veřejném prostoru odehrávají kulturní akce jako prezentace hudebních škol.

Na minulou akci z období baroka se podívejte zde