Vystoupení v nemocnici

V nemocnici v Českých Budějovicích na 2 odděleních následné péče leží pacienti, pro které je vždy hudební vystoupení milým rozptýlením a povzbuzením.

Beátka Dašková a Tereska Staňková zahrály a zazpívaly několik písní a skladbiček. Na závěr jsme společně zazpívali lidovou píseň Ach, synku, kterou většina znala a mnohé dojala.