Talentové přijímací zkoušky
Před zkouškami doporučujeme pročíst si, jak to v ZUŠ chodí (nejsme kroužek, ale škola) - pro zájemce.
Pokud váš zájem trvá, prosíme o zaslání dotazníku pro zájemce o vzdělávání - dotazník.
V Dolním Dvořišti se konají v červnu přijímací zkoušky každou středu, v Horním Dvořišti každý čtvrtek. Telefonní spojení: 606 330 089.
V hravé a přátelské atmosféře budeme zjišťovat hudební a komunikační předpoklady dítěte.

Pro výuku v ZUŠ lze využít finanční podpory Jihočeského kraje.
Co nás čeká?