Talentové přijímací zkoušky
Před zkouškami doporučujeme pročíst si, jak to v ZUŠ chodí (nejsme kroužek, ale škola) - pro zájemce.
Pokud váš zájem trvá, prosíme o zaslání dotazníku pro zájemce o vzdělávání - dotazník.
V hravé a přátelské atmosféře budeme zjišťovat hudební a komunikační předpoklady dítěte.
3. 6. od 16 do 17 hodin - ZŠ Římov (tel. 775 331 210)
6. 6. od 15 do 18 hodin - U Poráků 512, Č. Krumlov (domluvte si čas na tel. 728 537 284)

Pro výuku v ZUŠ lze využít finanční podpory Jihočeského kraje.
Co nás čeká?

24. - 25. 5.
Soutěž Flautování (Jindřichův Hradec)
27. 5. v 18:30
Koncert žáků v rámci ZUŠ Open (Zámek Český Krumlov)
31. 5. v 17:00
Vystoupení na vernisáži výstavy v galerii OÚ Římov
3. - 7. 6.
Závěrečné muzicírování
10. 6. v 19:00
Absolventský koncert žáků v synagoze v Českém Krumlově